Autoškola pro Ženy

Kompletní informace pro uchazeče

Přehled kurzu

Získejte všechny potřebné informace o našich kurzech pro řidiče automobilů

Pro koho je Autoškola pro ženy

Bojíte se autoškoly či řízení vozidla? Připravili jsme pro vás autoškolu pro ženy. Výcvik můžete začít na vozidle s automatickou převodovkou, tím vám odpadnou starosti s ručním řazením.
Jakmile se budete cítit v provozu jistá a budete ho zvládat v klidu a s přehledem, můžete ve výcviku snadno přejít na manuální řazení. Věříme, že si mnohé z vás však automat natolik oblíbí, že ani nebudete chtít měnit!

Benefity:
- Přednostní výběr instruktora - ženy
- Neomezený počet jízd na trenažeru
- Manuální i automatická převodovka
- Nácvik parkování dle potřeb klienta
- Nácvik krizových situací
- Výukové materiály
- e-learning a výuková videa zdarma
- Možnost chodit na hodiny teorie opakovaně zdarma

Výcvik:
- Trenažer s neomezeným počtem hodin
- Začátek na parkovišti - s vyloučením provozu
- Rozšířená výuka parkování (podélné i příčné, obchodní centra, podzemní / nadzemní garáže)
- Možnost začátku s automatickou převodovkou (kdykoli máte možnost rozhodnout se, zda kurz dokončíte na automatu či manuálu.)

1. Vyplňte on-line registrační formulář, který naleznete zde na webu. Vytiskněte obdrženou žádost a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
2. Dojít k lékaři pro potvrzení - 
pouze praktický, obvodní, závodní, nebo ošetřující lékař, potvrzení nesmí být ke dni registrace do autoškoly starší 3 měsíců.
3. Kontaktujte nás na telefonu 777995995 nebo rovnou navštivte provozovnu autoškoly v provozní době a přineste si přihlášku, potvrzení od lékaře a peníze na zaplacení školného (zálohu či celé školné).

Průběh kurzu

Teoretická příprava

Před zahájením praktických jízd je nezbytné se seznámit s pravidly silničního provozu. Připravovat se budete formou samostudia pomocí online materiálů v aplikaci Moje - autoškola, účastí na všech teoretických přednáškách (konzultací) a pomocí kontrolních testů v průběhu celého výcviku.

Celkem je obsahem kurzu 5 konzultací po dvou hodinách, do nichž patří i zdravověda s profesionálním záchranářem a praktická údržba vozidla.

Před zahájením jízd je potřeba absolvovat video learning ve zmíněné aplikaci a splnit připouštěcí test z dopravních značek a křižovatek.

Jízdy

Praktický výcvik obsahuje 28 hodin po 45 minutách.
Výcvik začínáte na posledním modelu 3D trenažeru, který simuluje chování skutečného automobilu Škoda Fabia. Lze na něm cvičit i jízdu s automatickou převodovkou.
Po absolvování seznámení s vozidlem a jízd na trenažeru pokračujete na cvičném parkovišti mimo provoz a následně přecházíte do reálného provozu s různou intenzitou.
Všechny jízdy si plánujete v kalendáři vašeho učitele.
Naší snahou je, abyste celý výcvik absolvovali na jednom konkrétním vozidle, s jedním učitelem/kou.

Kontrolní test

Kontrolní e-testy absolvujete v aplikaci Moje-autoškola, do které vám autoškola dá přístup.

Pro přístup k praktickým jízdám je potřeba nejprve splnit připouštěcí test

Pro připuštění k závěrečným zkouškám je potřeba vyplnit během kurzu celkem 100 testů s úspěšností min. 85 %.

K výsledkům vašich testů má přístup váš instruktor, který si tak může zkontrolovat průběh vašeho studia.

Zkoušky

Zkoušky se skládají ze dvou částí:
Testu z pravidel silničního provozu – v délce max. 30min.
(Úspěšné absolvování testu je kvalifikační kritérium k připuštění k zkoušce z praktické jízdy.)
Test je složen z 25 otázek vygenerovaných ze souboru cca 900 otázek.
Z praktické jízdy s vozidlem pod dohledem zkušebního komisaře – min. doba trvání zkušební jízdy je 30min.

Na každou část zkoušky máte 3 pokusy, v případě nesplnění jedné části zkoušky je nutné v autoškole absolvovat v plném rozsahu neúspěšnou část.
Zkouška by se měla konat nejpozději do 15 dnů od data vaší poslední jízdy. 
Termín zkoušky přiděluje Magistrát hl. m. Prahy. Zkoušky se konají zpravidla 2x do měsíce.
V případě neúspěšného vykonání testu z pravidel silničního provozu, nemůžete být připuštěni k druhé části zkoušky, k praktické jízdě, dokud v náhradním termínu nesložíte úspěšně nový test.
Lhůta na úspěšné složení opravných zkoušek je maximálně 12 měsíců počínaje datem první řádné zkoušky.

Adresa

Bělocerkevská 1299/24, 100 00 Praha 10-Vršovice

Telefon

(+420) 777 995 995

E-Mail

info@autoskolavrsovice.cz

Otvírací doba kanceláře:

Prázdninová otvírací doba

Po 10-18 hodin
Út 10-11 a 12-18 hodin
St 10-17 hodin
Čt 10-18 hodin
Zavřeno

Platební metody

Přijímáme papírové poukázky
SODEXO*:
Dárkový Pass, Flexi Pass, Smart Pass, Fokus Pass, Bonus Pass

BENEFIT PLUS

*do maximální výše 5000,-